Site Loader
ул. Любен Каравелов 9, Пловдив

Имаме възможност да променим последната месечна/тримесечна авансова вноска по ЗКПО до 15 декември.

Именно това е последната възможност да направим корекции в посока увеличение или намаление на декларираните авансови вноски по ЗКПО за 2017 г., като по този начин можем да се доближим по-реално до прогнозирания финансов резултат, който сме посочили в годишната си декларация за изминалата година. Така бихме си спестили ненужно надвнасяне на суми, които биха били в обръщение за бизнес дейностите ни или в другата крайност, да дължим лихви при увеличения ни финансовия ни резултат.
 
Според последните промени на ЗКПО, задължението да внасят авансови вноски са предприятията, които:
  • През предходната година са реализирали нетни приходи от продажби над 300 000 лева, внасят тримесечни авансови вноски.
  • През предходната година са реализирали нетни приходи от продажби над 3 000 000 лева, внасят месечни авансови вноски.

 

Post Author: Maria Valcheva