Счетоводно обслужване за фирми

Комплексни счетоводни услуги – от текущо отчитане на дейността до годишно приключване. Обработваме фактури, извършваме плащания, следим срокове и комуникираме с държавните администрации.

Счетоводни услуги за сдружения

Цялостно счетоводно отчитане на дейността на юридически лица с нестопанска цел – сдружение, взаимоспомагателна каса и други. Месечно счетоводство или еднократно годишно приключване.

Счетоводство за свободни професии

Счетоводни услуги за лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. Такива са нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители,медицински специалисти и др.

Персонал и заплати

Всяка действаща фирма има служители или работещ в нея собственик. Необходимо е сключване на договори, изчисляване на заплати и осигуровки, деклариране на данни към НАП и НОИ. Ние ще извършим всичко това за теб точно и в срок.

Данъчни декларации

Ние ще попълним и подадем вместо теб твоята данъчна декларация. Познаваме законите и сроковете за деклариране и ти гарантираме качествена услуга. Не губи своето време. Довери се на нашите опитни счетоводители.

Консултации и анализ

Ние анализираме твоята дейност и ти помагаме да оптимизираш разходите си. Екипът ни непрестанно следи за новите законодателни изисквания и те информира навреме. Така никога няма да пропуснеш важните неща.