Site Loader
ул. „Славееви гори“ 47A, 4004 ж.к. Христо Ботев - Юг, Пловдив
Министерство на образованието съобщава, че над 62% от учениците, записани в професионални гимназии са посочили като първо желание при класирането професионална паралелка. Сред най- предпочитаните професионални направления се нареждат икономическите дисциплини, в частност и Оперативно счетоводство. Все повече хора насочват своите деца към професията на счетоводител. В НТГ Пловдив, например,  това е една от специалностите с най-голям брой желаещи, защото реализиращите се в сферата след завършване са повече от 80%.

 

Post Author: Maria Valcheva