Практическо счетоводство

Счетоводство с реални казуси от практиката за напълно начинаещи в сферата

Компютърно счетоводство

Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на счетоводен софтуер

Труд и работна заплата

Трудови договори, изчисляване на заплати и осигуровки, деклариране