Site Loader
ул. Любен Каравелов 9, Пловдив
Министерство на финансите предлага да се намали административната тежест за фирмите. Част от идеите е фирмите без дейност да не подават годишна декларация и да не обявяват ГФО. До сега се налагаше тези фирми да съставят отчети и декларации, с които заявяват, че не са получили приходи и не са направили разходи през годината. 
Друго предложение е регистрация по ЗДДС по желание да се извършва още при вписване на фирмата в Търговски Регистър. 
Очакваме следващите новини от МФ доколко този проект може да се реализира на практика. 

 

Post Author: Maria Valcheva