Site Loader
ул. „Славееви гори“ 47A, 4004 ж.к. Христо Ботев - Юг, Пловдив
Добавка за прослужено време – правителството и бизнесът остават на различни мнения
 
Да продължава ли да се начислява процент прослужено време към възнаграждението на трудещите се, все още е въпрос, по който няма единно мнение. Въпреки, че синдикатите и правителството все още смятат, че тази добавка трябва да се запази, бизнесът е абсолютно категоричен, че това е един от „многобройните анахронични елементи на негъвкавото трудово законодателство и неадекватната политика по доходите, действащи през последните над 27 години“.
 
По-конкретно, работодателските организации настояват да се отмени правото на Министерски съвет да определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения, като се основава на това, че те не са регламентирани, съгласно действащото законодателство. Това право е дадено на Министерски съвет, съгласно чл. 244 т. е от Кодекса на труда. Именно тази част от КТ дава правото да съществува добавката за трудов стаж, която в действителност не съществува в законите, а е въведена с наредба на Министерски съвет.
 
Работодателските организации смятат, че добавката за стаж не трябва да бъде задължение а право на работодателя.
 
Тъй като и към момента няма изгледи за сближаване на позициите, то вероятно въпросът ще бъде отнесен за разрешаване от Конституционния съд.

 

Post Author: Maria Valcheva