Тематични практически уроци

Интензивни практически обучения на конкретна счетоводна тематика, избрана от обучаващия се. Решаване на казуси.

Подготовка преди работа

Практическо обучение за усвояване на основните трудови задължения за длъжността оперативен счетоводител.