практически обучения

Избери обучение при нас, защото…

Учители са практикуващи счетоводители

Преподаватели са практикуващи счетоводители с опит от реалния бизнес.

работим върху КАЗУСИ ОТ бизнеса

Програмата и материалите са създадени от нас и винаги са съобразени с последните законодателни промени.

използваме иновативни методи

По време на обучението използваме презентации, решаваме казуси, използваме софтуер.