Site Loader
ул. „Славееви гори“ 47A, 4004 ж.к. Христо Ботев - Юг, Пловдив
Вирус от името на Национална агенция за приходите отново се разпространява чрез електронната поща. Писмото гласи:
 
„Уважаеми госпожи и господа,
Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване,
преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.
Внимание!
Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.
Национална агенция за приходите. „
 
От НАП категорично заявяват, че не са изпращали имейл с подобно съдържание.
 
Подателят на фалшивите електронни писма не е с имейл адрес от официалните домейни на НАП – nra.bg и nap.bg
НАП съветва своите клиенти да не отварят прикачените файлове, а ако са го направили, да стартират веднага антивирусната си програма.

 

Post Author: Maria Valcheva