Site Loader
ул. Любен Каравелов 9, Пловдив
НАП е администрацията, която извършва контрол за спазването на данъчно-осигурителното законодателство в страната. За приходната администрация е важно да повишава доверието на бизнес и да осигури превенция на корупционни практики. За тази цел е създадена анкета, с която НАП иска да получи обратна връзка за ефективността на провежданата контролна дейност. Част от въпросите са свързани с прояви на корупционни действия на служители на НАП. Постъпили са и предложения за оптимизиране на данъчните проверки и намаляване на броя на изискваните документи и справки.

 

Post Author: Maria Valcheva